Energidirektörens emeritus tankeförsök

Grannsamverkan mot brott var början. En naturlig åtgärd för att försöka begränsa inbrotten i villaområden. Nu går man samman och hyr in bevakningsföretag för att patrullera villaområdet, enligt Svt Rapport.

De förväntade kommentarerna är oundvikliga. Olyckligt att villaägare tar saken i egna händer. De som har råd kan hyra in bevakningsföretag, medan andra, som kanske har större problem med inbrott, inte kan det.

Det är väl knappast förvånande att villaägare som kan, tar saken i egna händer när rättsstaten kapitulerat? Vad blir nästa steg, nu när det är uppenbart att statens våldsmonopol upphört?

Förslagsvis kan frågan ställas till den som inte ser något komma.

1. aug, 2021