Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vad lär vi av vårt tjugoåriga civila och militära engagemang i Afghanistan?

Miljarder i bistånd, fem stupade svenskar. 8 000 svenskar, tillsammans med hundratalens andra soldater och civila, och tusentals miljarder i bistånd, har försökt utveckla det genomkorrupta Afghanistan.

USA, Nato och Sverige gav upp. Liksom Sovjetunionen 1989. Afghanistan återtas av talibanerna. Den islamistiska fundamentalismen tar makten.

Lärdomen borde vara att vi inte kan, inte ens med vapenmakt, exportera våra värderingar till helt andra kulturer. Vi kan inte inte heller importera heders- och klankulturer. Dessa kulturer använder, liksom vi, vapenmakt för att hävda sin egen ordning, har ingen vilja att integreras och statsministern finner att det ”inte är okej”. Dessutom har han tydligen nedsatt politisk synförmåga, då han inte ser något komma.

Måtte någon högre makt bevara Konungariket Sverige för denna regeringsoduglighet.

15. aug, 2021