Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det uppmärksammade fallet med att en, för grov våldtäkt dömd invandrare, fått sitt straff sänkt i hovrätten, upprör.

Justitiekanslern har, korrekt enligt gällande regelverk, tilldelat våldtäktsmannen ett högre skadestånd för frihetsberövandet än vad han i domstol dömts att betala våldtäktsoffret (sic!).

Det är obegripligt att det i Konungariket Sverige kan vara lönsamt att våldta. Dessutom kan ju utvisningen inte verkställas beroende på situationen i mottagarlandet. Dubbelt lönsamt, alltså.

Justitiekanslern ska inte klandras. Hon verkställer det som riksdagen beslutat. Pekfingret ska riktas mot våra riksdagspolitiker, inte mot justitiekanslern. Inte minst mot Annie Lööf (C), vars omhuldade gymnasister tydligen har annat för sig än att studera.

17. aug, 2021