Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är fruktansvärt att svenska biståndsmiljarder nu hamnar i talibanernas händer, säger biståndsminister Per Olsson Fridh (MP). Jaså? Dessa miljarder har sedan länge gjort korrupta tjänstemän, småbossar och krigsherrar extremt förmögna.

2018 rapporterade John Sopko, ordförande i Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruktion, tillsatt av USA:s kongress, att det amerikanska biståndet saknade kontroll över pengaflödet. Biståndsmiljarderna eldade på korruptionen i ett redan genomkorrupt land.

Sverige bidrog likaså med miljarder med vackra ord om stats- och fredsbyggande, mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, utbildning, hälsa, hållbarhet och så vidare…

På några veckor raserades det vackra ordhuset. Det är uppenbarligen inte möjligt att med biståndsmiljarder och vapenmakt bygga en demokratisk nation, som aldrig varit en nation, aldrig haft en regering som kontrollerar hela landet, styrs av klaner, hederskulturer och sharia.

USA misslyckades. Det gjorde också Sverige. Människoliv och miljarder bortkastade. Det ändrar inte det biståndspolitiska komplexets uppfattning. Mera miljarder att pumpa in i allehanda välformulerande organisationer utan förmåga att leverera eller vilja att se korruptionen är lösningen.

18. aug, 2021