Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det råder politisk oordning i Uddevalla. Det är inget nytt. Så har det varit under flera år. Förvaltningsrätten har upphävt ett kommunfullmäktigebeslut om att byta ut alla ledamöter och ersättare i nämnder och kommunstyrelsen.

Den förra majoriteten, M, KD, C, L, MP och det lokala missnöjespartiet Uddevallapartiet (UP), sprack efter ett och ett halvt år beroende på en oduglig kommunstyrelseordförande från UP, utan förmåga att hålla ihop en sexpartimajoritet.

En ny majoritet skapades med S,M, C och L. I kommunfullmäktige drev maktpartierna S och M igenom sina egna intressen med C och L traskande patrull. Allt i strid mot kommunallagen, trots att det var väl känt från prejudicerande domar i Högsta förvaltningsrätten, och mot tjänstemännens inrådan.

Nu har förvaltningsrätten upphävt fullmäktigebeslutet. Det är olagligt, vilket är överraskande endast för sossemoderaterna. Besvärande för fullmäktiges ordförande, som medverkat till att driva igenom ett olagligt och odemokratiskt beslut.

Återstår att se om domen vinner laga kraft. Omdömeslöst nog överklagar kommunen. De prejudicerande domarna i högsta instans, som förvaltningsrätten åberopar, påverkar oddsen.

7. sep, 2021