Energidirektörens emeritus tankeförsök

Jesu ord på korset ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra” (Lukas 23:34) är sällsynt aktuella nu när det är val till Svenska kyrkan.

Tidskriften Fokus rapporterar om en begravning av en 97 år gammal man. I griftetalet benämnde prästen den döde genomgående med ”hen”. Herrens bön hade uppdaterats till att riktas mot ”Fader och Moder vår”.

Vad kommer härnäst? Trosbekännelsen uppdateras till ”Vi tro på Gud Fader och Moder allsmäktig”? ”Vi tro ock på Jesus Kristus, deras enfödde hen”?

Det är länge sedan Svenska Kyrkan ägnade sig åt förkunnelsen. Nu är det invandring, Greta Thunberg och genusperspektiv. Det är ingen måtta på stolligheterna.

Jesu bön gäller i högsta grad Svenska kyrkan.

19. sep, 2021