Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. I Uddevalla består ljuset av lokaltidningen Bohusläningen, som gör anspråk på att tillhandahålla ”kvalitetsjournalistik”.

Den senaste insatsen för ”kvalitet” består i att rapportera om att en ledande politiker, som efter mer än ett års sjukskrivning efter en svår sjukdom, blivit anmäld för kränkningar av en relativt nyanställd medarbetare.

”Kvalitetstidningen” Bohusläningen återger, för minst tionde gången, i en lång text en grundlös anmälan från ett huvudskyddsombud för snart två år sedan mot samma politiker. En anmälan som Arbetsmiljöverket lämnade utan åtgärd, då den saknade grund.

För oss som känner politikern (jag har tidigare verkat tillsammans med honom i nämnden i fem och ett halvt år) framstår de nya anklagelserna lika obegripliga som de förra. Han har alltid uppträtt hövligt och korrekt.

Ryktena om att kommundirektören, vars partner fick sparken som förvaltningschef i Uddevalla kommun, nu ägnar sig åt vedergällning, kan naturligtvis inte vara korrekta.

23. sep, 2021