Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är en märklig situation vi hamnat i. Det finns personal i äldreomsorgen som vägrar att vaccinera sig. Den risk de utsätter de gamla för debatteras i medierna. Uppenbarligen går lagen om anställningsskydd före de gamlas överlevnad.

Det står var och en fritt av avstå från vaccinering. Det innebär inte att var och en kan vistas i miljöer där deras vaccinmotstånd utgör en fara för andra.

Att delta i föreningssammankomster som pensionärsföreningar, bridgeklubbar och logemöten utan att vara vaccinerad är ansvarslöst.

Vaccinmotståndarnas stolligheter må vara deras ensak. Det innebär ingen rättighet för stollarna att utsätta andra för fara.

28. sep, 2021