Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter valet 2018 framträdde i Uddevalla kvinnor från den nya samverkansmajoritetens partier och förkunnade att nu skulle gubbaväldet brytas. Om det väldet skulle ersättas av ett gummavälde framgick inte tydligt.

Fem av kommunens nämnder fick två kvinnor som ordföranden. Efter samverkansmajoritetens sammanbrott 2020 bröts gubbaväldet genom att två kvinnliga ordföranden ersattes av en.

Tidningen Bohusläningen, i sin vanliga enfald, har mätt antalet inlägg i kommunfullmäktige som ett mått på politiskt inflytande. Kvinnornas andel av ledamöterna är knappt hälften och andelen inlägg i debatterna mindre än en tredjedel.

Upprörande? Inte nödvändigtvis. Inget hindrar kvinnor, eller vilken annan ledamot som helst, från att engagera sig i debatterna. Det kan ju vara så att det inte är antalet inlägg utan saken som är viktigare.

Det finns manliga ledamöter som går upp i talarstolen sju gånger (!) för att säga samma sak. Jag räknade. Det påverkade inte beslutet.

En viktigare insats gubbaväldets brytare kan göra är att inte smita när det hettar till och låta gubbarna ta striden. Tyvärr gör hon det. Inte heller duger det att skylla på att tre av fyra fullmäktigeledamöter i det egna partiet är män (från början två en kvinna avsade sig).

Våra gubbar talar bara när det gäller saken. Den från vårt parti som talar mest är en kvinna, vilket är naturligt, då hon är vice ordförande i kommunstyrelsen. Övertygande?

Bättre kan gummaväldet.

1. okt, 2021