Energidirektörens emeritus tankeförsök

Miljöbalken har blivit ett monster, som ger domstolarna makt att sänka vårt land.

Miljöbalken har gett domstolarna uppgiften att avveckla Sveriges basindustrier. De industrier som skapat vårt välstånd är nu ett hot mot arktiska salamandrar, blomstrer och unika skalbagar.

Cementa förbjuds att producera cement. Formella ”fel” i ansökan. Stora delar av bostadsbyggandet och industrins investeringar stoppas.

LKAB förbjuds att utvidga malmbrytningen i Kiruna. Formella ”fel” i samrådsprocessen. I en stad som bokstavligen bygger på gruvbrytningen!

Nu ska tillstånden för vattenkraften omprövas. Den kommer sannolikt att förbjudas, att döma av miljöbalkens syn på industriell verksamhet. Ännu större andelar av elproduktionen förbjuds. Snart finns bråkdelar kvar.

Då är det betryggande att höra energiminister Ygeman (S) och miljöminister Bolund (MP) betyga att stopp för byggande, stopp för malmbrytning och stopp för vattenkraft inte är något att bekymra sig över.

Nästa steg i avvecklandet av välfärdssamhället är att förbjuda skogsbruket i enlighet med EU:s bisarra syn på hållbarhet.

19. okt, 2021