Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Sverige lever i föreställningen att religion och stat är separata. Rättssamhället är baserat på civilssamhället, inte på religion.

Inte alla av de invandrare som kommit till vårt land delar den uppfattningen. Kulturella skillnader medför svårigheter. Det är ju en svensk inbillning att alla människor i hela världen egentligen har samma värderingar som vi.

I vårt land ser vi nu att invandrare från andra kulturer anser att de värderingar de har från sina hemländer också ska gällas hos oss. Jublet från invandrargrupper över konstnärens Wilks död i en trafikolycka är syn för sägen.

Det finns uppenbarligen invandrargrupper som anser att deras religion är överordnad Sveriges lagstiftning. Kalifatet är här. Självcensuren breder ut sig. Av rädsla för islamisternas hot tiger vi, inte minst ”kultureliten”.

Moderna museet vågar inte köpa in Wilks verk. I Malmö, ökänt för sina antisemitiska kommunalpolitker, täcker kommunen över judiska verk av rädsla för den antisemitiska mobb som kommunen uppmuntrat.

23. okt, 2021