Energidirektörens emeritus tankeförsök

”Konflikt och kränkning i kommunala korridorer” är rubriken på en ledare i Bohusläningen. En intressant och tankeväckande ledare med exempel på konflikter mellan förtroendevalda politiker och förvaltningar i kommunerna.

Problemet är dock inte så enkelt som att hävda att respekten från politikerna för skillnaden mellan vad (politiken) och hur (förvaltningen) brister.

I den bästa av kommunala världar skulle den kunna fungera. Efter 30 år som företagsledare konstaterar jag att den vanligtvis finns i kommunala bolag. Inte i kommunerna.

Sedan jag gått i pension från Uddevalla Energi, efter tolv år som verkställande direktör, engagerade jag mig i kommunpolitiken. Under fem och ett halvt år ingick jag i samhällsbyggnadsnämnden.

Det var en annorlunda erfarenhet. Det jag kände igen från Uddevalla Energi var de kompetenta och engagerade medarbetarna. Det som var annorlunda var aktivisttjänstemännen, få men drivande.

De som inte vill acceptera att i en politiskt styrd organisation styr politiken. De som har en egen agenda, långt ifrån medborgarnas intressen. Miljökrav, bygglov, detaljplaner, busshållplatser.

När de folkvalda då hävdar den politiska styrningen uppstår konflikter. Kommer aktivisttjänstemännen inte åt politiken den formella vägen går man till facket eller Bohusläningen. Anmälningar om kränkningar och olämpligt beteende. Rubriker i Bohusläningen. Allt för att bli av med politiker som går emot tjänstemännen.

Inte blir det bättre av svaga chefer. Det är ingen slump att samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla år efter år får de sämsta omdömena i företags- och medborgarundersökningarna.

24. okt, 2021