Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den relativa barnfattigdomen i Sverige är nu störst i Norden, rapporterar Rädda Barnen. Det är också invandringen.

”Relativ fattigdom” är ett begrepp som Rädda Barnen använder för att påvisa behoven av ökade bidrag. Relativ fattigdom betyder inte att barnen i våra bostadsghetton, med arbetslösa och bidragsberoende föräldrar, har fått det sämre. Det betyder att de inte har fått det lika mycket bättre som barn till förvärvsarbetande föräldrar.

Den ”relativa barnfattigdomen” är högre än i våra nordiska grannländer. Det är också invandringen. Rädda Barnen nämner inte problemets kärna, lika litet som medierna. En okontrollerad invandring och en misslyckad integration har lett till att minst 800 000 människor står långt utanför arbetsmarknaden och rimligen inte kommer att kunna försörja sig med eget arbete.

Lösningen kan inte vara att allt fler ska försörjas av andras arbete. Sverige klarar inte, och har uppenbarligen inte klarat, att integrera och sätta stora invandrargrupper i arbete. Samtidigt som arbetsmarknaden ropar efter arbetskraft.

Rädda Barnens och andra ”goda” krafters rop på mera bidrag är inte lösningen.

28. okt, 2021