Energidirektörens emeritus tankeförsök

Länsstyrelsen på Gotland meddelar Cementa att ”Länsstyrelsen avser att geografiskt utöka naturreservatet Filehajdar.”. I kalkstenshällen i området bryts den kalksten som behövs för att producera 75 procent av den cement som används i Sverige. Svenska Dagbladet redovisar (28/10) hur beslutet kommit till.

Handläggaren på länsstyrelsens naturvårdsenhet är aktiv i kampanjen mot kalkstensbrytningen och i miljöpartiet, som vill stoppa all stenbrytning på Gotland. Länsstyrelsens meddelande skickas till Cementa utan någon dialog.

Länsstyrelsens beslutsunderlag redovisas på 84 sidor. Skyddet av ranunkelväxten nipsippan är huvudmotivet till utvidgningen av naturreservatet. Nipsippan är en stäpport som förekommer rikligt i Ryssland, Kina, stora delar av Nordamerika och även i Sverige. Inte ett ord om behovet av cement.

Länsstyrelsens säger sig följa Statskontorets vägledning för att undvika jäv. Den säger att jäv kan föreligga om det finns någon omständighet som gör att opartiskheten kan ifrågasättas.

På direkt fråga från SvD om handläggarens opartiskhet kan ifrågasättas svarar länsstyrelsen nej.

Ännu ett exempel på hur aktivisttjänstemän i stat och kommun driver sina egna intressen utom politisk kontroll. Den offentliga förvaltningen förfaller. Den oförvitlige tjänstemannen är snart ett minne blott.

29. okt, 2021