Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kammarrätten delar inte Uddevalla kommuns uppfattning. Den ”oklara” dom som förvaltningsrätten avkunnade, när den upphävde kommunfullmäktiges i Uddevalla olagliga beslut att entlediga samtliga ledamöter i styrelse och nämnder och välja nya, överklagades av Uddevalla kommun till kammarrätten.

Kammarrätten medger inte prövningstillstånd. Därmed gäller förvaltningsrättens dom. Kommunstyrelsens ordförandes uppfattning att förvaltningsrättens dom var ”oklar” delas inte av kammarrätten. Tvärtom anses den så klar att den inte ska prövas.

Nu är det bara att förvänta att kommunen överklagar på nytt och försöker få Högsta Förvaltningsrätten att ta upp frågan. Allt för att förhala och obstruera. Kan det till och med vara så illa att svensk lag gäller även i Uddevalla?

17. nov, 2021