Energidirektörens emeritus tankeförsök

Torbjörn Nilsson, politisk krönikör i Svenska Dagbladet, i dag.

"Maskar kan böja sig, tänja sig, uthärda torka och skyfall. De är till och med anpassliga inför rena gifter. En undersökning på en brittisk markplätt förorenad av arsenik visade för ett antal år sedan att maskarna förändrat sitt DNA till den grad att de knappt var maskar längre. Men att de ändå fortsatte mala sönder löv och strån och bark.


Som om ingenting hänt.


Maskar saknar tänder. De bildar ett tryck nere i svalget och suger upp det som kommer i deras väg.


De kan helt enkelt inte sluta.


En enda mask kan käka upp 750 löv om året.


Allt detta har jag lärt mig i min dotters faktabok om maskar.


Jag tror aldrig förr att jag läst en så bra beskrivning av en socialdemokrat i färd att bilda regering."

19. nov, 2021