Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den ”nya majoriteten”, som kommunfullmäktige i Uddevalla beslutade att tillsätta den 1 juli 2020, är olaglig, enligt en dom i förvaltningsrätten. Domen överklagades av Uddevalla kommun. Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd, då den, efter att ha gått igenom samtliga handlingar i målet, inte anser att det finns skäl att ifrågasätta domen. Prejudikat finns ju redan genom domar i Högsta Förvaltningsrätten.

Så det självklara för kommunen borde vara att nämndsorganisationen återgår till läget före den 1 juli 2020, med undantag för kommunstyrelsen och socialnämnden, där förvaltningsrätten finner det lagligt att besluta om förändringar i presidierna.

De praktiska konsekvenserna är att de som kommunfullmäktige valde efter valet 2018 återinträder. Det enda kommunfullmäktige behöver göra är fyllnadsval efter de som avsagt sig uppdragen.

Nu pågår analyser bland delar av ”majoritetspartierna” hur man kan runda förvaltningsrättens dom. Allt i akt och mening att strunta i svensk lag och genomdriva odemokratiska och olagliga beslut.

Vad sägs om det? Respekt för väljarna, rättssamhället och demokratin?

19. nov, 2021