Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förvaltningsrätten tillämpar svensk lag. I uddevallaärendet finns prejudikat från Högsta Förvaltningsrätten 2010. Om man anser att det är orimligt att inte kunna byta ut förtroendevalda under en mandatperiod, vilket man kan ha förståelse för, är det kommunallagen som ska ändras.

Att, vilket arbetarekommunens ordförande gör, kritisera partier för att de ”med näbbar och klor” hävdar att lag skall följas är utmanande. Vad är alternativet?

Senaste kommunallag är från 2017 med ändringar fram till 2019. Sverige har haft socialdemokratiska regeringar senast från 2014. Mer än tio år har gått sedan prejudikaten kom. Inga regeringar har sedan dess ansett att lagen behöver ändras.

Vill man ha lagändring får man väl arbeta för det.

21. nov, 2021