Energidirektörens emeritus tankeförsök

Då förefaller det klart att jag återinträder som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla.

Kommunfullmäktiges beslut 1 juli 2020 att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna och välja nya, upphävdes av förvaltningsrätten i Göteborg efter överklaganden.

Beslutet togs sedan samverkansmajoriteten M, C, L, KD, MP och UP (Uddevallapartiet) spruckit efter interna motsättningar. En ny majoritet bildades av S, M, C och L, och för att bereda plats åt en socialdemokrat i samhällsbyggnadsnämndens presidium fick jag sparken. Bråttom var det. Beslut 1 juli, verkställighet 3 juli.

Förvaltningsrättens dom, som upphävde fullmäktiges beslut, i september 2021 överklagades av kommunen. Kammarrätten nekade prövningstillstånd och förvaltningsrättens dom vann därmed laga kraft den 9 december. Inte oväntat, då domen baseras på två prejudicerande domar i högsta förvaltningsrätten och till och med kommunens egna jurister avrått från det olagliga förfarandet.

Kommunfullmäktige rättade det felaktiga beslutet den 8 december. Nu är det däremot inte bråttom. Verkan från 5 januari 2022.

De sista turerna i denna kommunala cirkus lär vi ännu inte ha sett. Det är dock värt att notera att inte ens i Uddevalla står politiken över lagen, hur förargligt det än kan vara.

12. dec, 2021