Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är inte vanligt att samhällsbevakande program i Svt är underhållning. Den 15 december är det dock så. Intervjun med Svt:s vd blir, på grund av hennes totala brist på probleminsikt, lyteskomik.

I statstelevisionens ”30 minuter” blir programledaren Anders Holmgren intervju en verbal avrättning av en häpadsvöckande verklighetsfrämmande verkställande direktör.

Hon svarar inte på frågan om det är ett problem att 70 procent av Svt:s journalister sympatiserar med vänsterpartiet och miljöpartiet. Hon undviker att svara på alla frågor om Svt har problem med trovärdigheten.

Hon har ingen förståelse för uppfattningen att statstelevisionen inte samtidigt kan vara både vänster och opartisk. I Svt:s vd:s uppfattning är ju vänsteråsikter samma sak som att vara opartisk.

Anders Holmgren är värd all respekt för att våga ifrågasätta. Hur länge får han bli kvar? Risken är väl att han kommer att beskrivas som ett arbetsmiljöproblem.

16. dec, 2021