Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kalix kommun har utsatts för en it-attack. Kommunens it-system är utslagna. En frustrerad kommundirektör uttalar sig i Svt Rapport.

Hon är besviken över att Sveriges kommuner och regioner inte samarbetar bättre för att hantera it-säkerheten. Lätt att dela hennes uppfattning.

Hon nämner också att den senaste övning Kalix kommun deltog i handlade om militära hot och ”soldater som lekte med gevär”.

Försvarsmakten ”leker” inte. Det handlar om att förbereda sig inför högst påtagliga hot mot rikets säkerhet, även om dessa inte drabbar Kalix kommuns dåliga it-säkerhet. Av en kommundirektör kan man förvänta sig förmågan att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Den förståeliga frustrationen över sitt eget misslyckande är inget skäl att förnedra de som förbereder sig för att möta andra hot. Bättre kan man förvänta sig av en kommundirektör.

19. dec, 2021