Energidirektörens emeritus tankeförsök

Säkerhetspolisen anser sig inte ha till uppgift att ha kontroll över vilka företag som utför tjänster för statsministern (sic!). Därför kunde en illegal invandrare, som är efterlyst för att utvisas, utföra städtjänster i statsministerns privata bostad.

Installering av dolda mikrofoner för avlyssning eller installeringar av direkta fysiska hot kan tydligen göras utan störande inblandning från säpo. I Sverige har en statsminister och en utrikesminister mördats.

Endast Sverige svensk säkerhetspolis har.

För övrigt är det intressant att notera att statsministern tydligen utnyttjar ruttjänster, vilka hon i sin politiska retorik vill avskaffa. För det är ju uteslutet att hon använder svarta städtjänster.

9. jan, 2022