Energidirektörens emeritus tankeförsök

En efterlyst och utvisad asylsökande utan uppehållstillstånd arbetar illegalt för en städfirma. Sådant förekommer. Det uppseendeväckande är att denna person städar i statsministerns privata bostad. Säkerhetspolisen anser inte att det är deras uppgift att ha kontroll över vilka som har tillgång till statsministerns bostad (sic).

Det märkliga i denna sak är att statsministern förefaller vara mest upprörd över att städfirman inte har kollektivavtal, vilket den tydligen hade när hon första gången anlitade den, men inte har längre.

För statsministern förefaller kollektivavtal vara viktigare än rikets säkerhet. Om hon skulle behöva anlita en rörmokarfirma för renovering av badrummet skulle tydligen ”Putin Rör AB” kunna anlitas under förutsättning att den har kollektivavtal. En firma särskilt lämpad för specialinstallationer, givetvis med kollektivavtal.

11. jan, 2022