Energidirektörens emeritus tankeförsök

De som frivilligt valt att inte vaccinera sig mot covid känner sig diskriminerade, enligt ett inslag i Svt Nyheterna Väst.

Deras rätt att vägra vaccinering ifrågasätts inte. Deras rätt att kräva likabehandling med de vaccinerade i offentliga sammanhang är inte lika självklar.

Väljer man att inte vaccinera sig får man ta konsekvenserna. Inte tillträde till arrangemang, där man av smittskyddsskäl kräver vaccinering. Det är inte diskriminering. Det är smittskydd.

Problemet är ju lättlöst. Vaccinera. Inte ens ovaccinerade avvisas när de insjuknar i covid. Så talet om diskriminering är ovidkommande och självupptaget.

12. jan, 2022