Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uppdrag Granskning i Svt måste ha fel. Reportaget om den för grov våldtäkt dömde syriern, som justitiekanslern beviljade 840 000 i skadestånd då han ansågs vara ”minderårig”, vilket rättsväsendet trots ifrågasättanden valde att bortse ifrån, är osannolikt.

Pengarna har han fått och de har tydligen ”försvunnit” medan den taxichaufför, som i denne ”minderårigs” karriär utsatts för grov misshandel, ännu inte fått de 50 000 kronor han tilldömts i skadestånd.

Efter att ha sett reportaget kan man bara dra en slutsats. Uppdrag Gransknings redovisning är så absurd att det är osannolikt att det kan gå till så i Sverige. Granskningen är ju en totalsågning av åklagare och justitiekansler, med flera rättsinstanser.

Alltså måste reportaget vara falskt.

19. jan, 2022