Energidirektörens emeritus tankeförsök

Åter en debatt om Internationella Engelska Skolan. Nu handlar det om Engelska skolan i Täby, som har en klädkod som bland annat definierar minimikrav på påkläddhet.

Ungdomarna ska ha frihet att klä som som de vill är kritiken. Inga regler får gälla. Kortkorta kjolar, kepsar och andra friheter. Skolinspektionen ska nu tydligen granska Engelska skolan.

Skolan ska förbereda för vuxenlivet, är Engelska skolans svar. Där finns sociala normer. Engelska skolan har utmärkta studieresultat. Ordning och reda, studiero, inga distraherande inslag.

De elever som ogillar reglerna kan ju gå i någon annan skola där eleverna tagit över, studiero saknas, kaos råder och frihet att låta bli att klä sig är norm. Studieresultatet blir ju därefter, men då har ju ungdomarna inte kränkts. Däremot lärare och skolpersonal, men det är ju av underordnad betydelse.

21. jan, 2022