Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skenande elpriser till följd av miljöpartiets motstånd mot elektricitet och vilja att plåga och tvinga befolkningen till livsstilsförändringar, har blivit ett politiskt problem. Socialdemokraterna försöker lösa det genom bidrag.

Rusande drivmedelspriser, till följd av miljöpartiets krav, retar upp landsortens folk. Lösningen är naturligtvis bidrag.

Nästa åtgärd från den socialdemokratiska regeringen lär väl bli att medborgarna får bidrag för att kunna betala inkomstskatten.

22. jan, 2022