Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kund i Handelsbanken sedan decennier. Ordförande i Handelsbankens kontorsstyrelse i Uddevalla i 17 år. Kapitalplacerare för Källvikenstiftelsen med Handelsbanken som rådgivare. En ”riktig bank”. Eller en omdömeslös?

Handelsbanken är inte beredd att att kompromissa i sitt hållbarhetsarbete, säger bankens ”hållbarhetschef”. Banken ser ”uppenbara hållbarhetsrisker i vapen- och försvarsindustrin, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter och korruption”.

Sveriges och Natos vilja att värna varje lands rätt att fatta egna beslut om sin säkerhetspolitik är alltså oförenlig med Handelsbankens hållbarhetspolicy.

Vad vill banken i stället? Låta Ryssland ockupera Ukraina och Baltikum? Låta Ryssland ockupera Gotland? Det är ju hållbart, enligt Handelsbankens värderingar. Skamligt och oanständigt!

Det är inte utan att Källvikenstiftelsen måste ompröva vilken bank vi vill ha som rådgivare till våra placeringar.

29. jan, 2022