Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bland de kompetenser Svenska Kyrkan anser sig ha är förmåga till analys av om industriprojekt är samhällsekonomiskt lönsamma. Den planerade gruvan utanför Jokkmokk är inte lönsam, hävdar ärkebiskopen. Den hotar den ”existentiella och andliga folkhälsan” hos jokkmokksborna och samerna och ”samiska barns livsmod”.

Ärkebiskopen och biskopen i Luelå stift kräver att regeringen stoppar en gruva i Kallak utanför Jokkmokk. En gruva som upptar en halv promille av Jokkmokks kommuns yta och 0,1 promille av Norrbottens län.

Efter K G Hammar trodde jag att Svenska kyrkan inte kunde drabbas av en sämre ärkebiskop. Tyvärr hade jag fel.

Redan profeten Jesaja, verksam 700 år före Kristus, förutsåg Svenska kyrkans problem (44:18):

”Vilken dumhet och okunnighet! Gud har stängt deras ögon så att de inte kan se och slutit till deras sinnen så att de inte kan förstå.”

2. feb, 2022