Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevallas kommunpolitiker går från skämt till skämt. Kammarrätten upphävde kommunfullmäktiges i Uddevalla beslut 2020 att entlediga samtliga ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder och välja nya, då det var olagligt.

Kommunfullmäktiges ordförande, som medverkat till olagligheten, tvingades krypa till korset. Beslutet upphävdes och de lagligt valda återinsattes.

Nu inleds en fars. Den majoritet, S, M, C och L, som medverkade till det olagliga beslutet, ska nu återställa. Den vedertagna principen att nämndspresidernas andre vice ordförande innehas av oppositionen gäller inte. Nu ska S ha alla.

Partierna äger sina platser, hävdar det lokala uddevallapartiet. Utom i kultur- och fritidsnämnden, där uddevallapartiet hävdar att det har rätt till andre vice ordförande, inte liberalerna som har den.

Även i barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har, efter kammarrättens dom, majoritetspartierna samtliga presideplatser. Nu accepterar S att oppositionen har andre vice ordförandeplatsen men kräver att S ska ha en ”insynsplats” i det presidium där de redan har majoritet. Givetvis mot fullt viceordförandearvode.

En ”insynsplats” i nämnder där man har majoritet! Socialdemokraternas ansträngningar att till varje pris fixa försörjning på skattebetalarnas bekostnad av sina trogna är utmanande. Så mycket för socialdemokraternas krav på minskad politikerorganisation och lägre arvoden.

Lägre arvoden för politiker är bra så länge det handlar om andra partiers. Arvoden till socialdemokrater är ju en helt annan sak. Det är socialdemokratisk ideologi att försörja sina egna på skattebetalarnas bekostnad.

Att försörja sig på hederligt arbete "finns inte på kartan", för att anvönda ett uttryck som kommunstyrelsens ordförande (S) gärna använder.

8. feb, 2022