Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vi som utsätts för lokaltidningen Bohusläningens plågsamma skrivförsök noterar att en av de mest frekvent publicerade insändarskribenterna inte förekommit på flera veckor.

På Orust finns ett par som kallar sig för ”Fredsrörelsen på Orust”. I deras begreppsvärld utgör USA och Nato allt ont i världen. Det goda är Ryssland, som enligt deras uppfattning hotas av västvärlden.

Jag ser med förväntan fram emot förklaringen till varför Putins truppsammandragning runt Ukraina i själva verket är ett skydd mot hotet från Nato och att ett militärt angrepp är självförsvar.

Då kan vi se fram emot ”fredsrörelsens på Orust” förhoppning att Sverige, som har 150 mil gräns mot det hotfulla Nato, räddas av Ryssland.

18. feb, 2022