Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ett intressant samband, som framkommer av några studier, är att högre lärarlöner inte lett till bättre studieresultat, snarare tvärtom.

Vad ska vi då göra för att åstadkomma bättre resultat i den svenska skolan? Uppenbarligen inte höja lärarlönerna. Då blir det ju tydligen ännu sämre.

20. feb, 2022