Energidirektörens emeritus tankeförsök

Blågula fanor och plakat, allt till stöd för en nation angripen av en rysk diktator med storhetsvansinne och förvirrad omvärldssyn. Han antyder till och med användande av kärnvapen!

Sedan slutet på 90-talet har svensk säkerhetspolitik baserats på det kalla krigets slut. Liberala demokratiska värderingar präglade världen och de demokratiska staterna avrustade. Så också Sverige. Ryssen var ofarlig och den eviga freden hade (ännu en gång) inträtt.

Försvarsmakten skrotades. Resterna skickades till Afghanistan med känd framgång. Statsminister Reinfeldt (M) kallade försvarsmakten för ett särintresse (sic!).

Nu framträder Reinfeldt i televisionen som sakkunnig kommentator om det säkerhetspolitiska läget. Det är obegripligt att en, förvisso av oförstånd men dock, sådan person ens tillfrågas. Han borde ställas till svars, tillsammans med Göran Persson (S), för sin ansvarslösa hantering av Sveriges säkerhet.

25. feb, 2022