Energidirektörens emeritus tankeförsök

Etableringsrätten för friskolor väger tyngre än kommunala skolbyråkraters värnande om sina planeringsbehov. Förvaltningsrätten underkänner Uddevalla kommuns försök att stoppa en friskola, Nordic International School, med tydlig kunskapsinriktning.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande (M) beklagar att man inte lyckas stoppa friskolan, fast moderaterna egentligen inte har något emot sådana, men inte i Uddevalla. Den politiska majoriteten i barn- och utbildningsnämnden hade uppenbarligen otur när den tänkte.

Borgerlig skolpolitik? I Uddevalla en koalition med friskolornas fiende socialdemokraterna i motarbetandet av kvalitet, ordning och reda.

26. feb, 2022