Energidirektörens emeritus tankeförsök

Hur länge kan humlan flyga?, frågar tidskriften Fokus i sitt senaste nummer. Det senaste kvartalet gjorde flygbolaget SAS en förlust på 2 600 000 000 kronor. Nu lanserar flygbolaget ett nytt sparprogram på 7,5 miljarder kronor.

Ett ”normalår” (före pandemin) omsatte SAS cirka 46 miljarder. Bolaget ska alltså sänka sina kostnader med närmare en femtedel av omsättningen. De överbetalda piloterna protesterar, kabinpersonalen rasar, facken hotar och konkurshotet närmar sig. Skattebetalarna borde ha fått nog men SAS förväntar sig fler miljarder i aktieägartillskott.

Symboliskt nog illustreras Fokus artikel med en bild av ett flygplan, i SAS färger, med estnisk nationalitetsbeteckning.

26. feb, 2022