Energidirektörens emeritus tankeförsök

Man känner igen lössen på gången. En enig riksdag, med undantag av vänsterpartiet, godkände att Sverige skickar akut bistånd, inklusive vapen, till Ukraina. Det är ett unikt beslut, som endast motsvaras av beslutet av stödja Finland efter Sovjetunionens angrepp den 30 november 1939.

Kommunistpartiet sa nej då som nu. Det är ju inte svårt att förstå. Självklart vill inte kommunistpartiet skicka vapen till ett land som kan använda dem mot sina egna kompisar.

Ynkligt, skamligt men inte förvånande. Sådan är ju kommunismen.

28. feb, 2022