Energidirektörens emeritus tankeförsök

Flyktingar från Ukraina är vi skyldiga att erbjuda skydd. Det är skillnad på att fly för sina liv och att fly för ett bättre liv. Att ta emot krigsflyktingar från Ukraina är att hjälpa flyktingar i närområdet, vilket många förespråkar.

Vänsterdebattörer vill nu göra sak av att flyktingmottagandet gör skillnad på vilka vi vill ta emot. Så är det. Det är nämligen skillnad.

Människor på flykt undan krig i ett grannland måste vi hjälpa. Vi delar värderingar, kultur, de är utbildade och har förutsättningar att med eget arbete försörja sig. De önskar inget hellre än att få återvända till sitt land.

Människor som flyr för ett bättre liv är något helt annat. Inget skyddsbehov, stora kulturella skillnader, begränsad förmåga att försörja sig med eget arbete, inte sällan utan önskan att integreras och ingen som helst avsikt att återvända (utom på ”semester”).

Det är faktiskt skillnad, oavsett vad Aftonbladets ledarsida vevar om.

7. mar, 2022