Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverige har en olycklig förmåga att utse tvivelaktiga ambassadörer till Ryssland.

1944 blev Staffan Söderblom ambassadör. Han gjorde sitt bästa för att förhindra att sanningen om Sovjetunionens gripande och mord på Raoul Wallenberg kom fram.

Sven Hirdman var ambassadör till Ryssland i tio år från 1994. Han är känd som en aktiv motståndare till ett svenskt Nato-medlemskap. Han har i debatten ständigt uttalat behovet av förståelse för Rysslands ”säkerhetsbehov”. Som av en händelse är han styrelseledamot i ”Moskvas statliga institut för internationella relationer”.

Nu anlitar statstelevisionen i Sverige Hirdman som säkerhetspolitisk kommentator. Man tar sig för pannan.

10. mar, 2022