Energidirektörens emeritus tankeförsök

Gustafsbergsstiftelsen inbjuder till mottagning söndagen den 10 april klockan 14 – 16 i Societetshuset på Gustafsberg för att tacka stiftelsens 27:e förvaltande direktör Gunnar Klasson, som lämnar uppdraget efter dryga 14 år. 

Vi uppmärksammar samtidigt 250-årsdagen av makarna Anders Knapes och Catharina Hegardts ”yttersta Testamente”, daterat i Uddevalla den 10 april 1772.

I testamentet skänkte makarna efter bägges död all sin egendom i löst och fast till ett barnhus ”till fattiga Magistrats-Personers, fattiga Handlanders och fattiga Handtverkares Barns tarfveliga föda, uppehälle, undervisning och Lärdom i deras Christendomsstycken, skrifvande och räknande samt sådana vetenskaper, som för dem egentligen kunde pröfvas tjenlige…”


För vår planering önskar vi anmälan om deltagande helst senast fredagen den 25 mars i mejl till info@gustafsberg.se eller per telefon 0522-152 00.

Roger Johansson
Ordförande i direktionen för Gustafsbergsstiftelsen

13. mar, 2022