Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är ett märkligt system Sverige tillämpar. För att möta elprischocker för hushållen, orsakade av en omdömeslös energipolitik av socialdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet, får hushållen bidrag.

För att dämpa effekterna av miljöpartiets sanslösa fientlighet mot bilismen, vilken lett till bensin- och dieselpriser som knäcker arbetspendlare och åkerier, har regeringen beslutat om bidrag till bilisterna.

Nu aviserar regeringen skattehöjningar. För att möta dessa kan hushållen förvänta sig bidrag för att klara av att betala skatten.

Hur dumt får det bli? Socialdemokraterna känner inga begränsningar.

14. mar, 2022