Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det finns inga begränsningar när det gäller att säkra försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) till politiker i Uddevalla.

I oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige att införa ett pensions- och omställningsreglemente, som SKR (Sveriges kommuner och regioner) utarbetat.

I december 2021 fastställde kommunstyrelsens personalutskott tillämpningsanvisningar. Omställningstöd ska de som blivit av med arvoderade uppdrag få så att de får tid att hitta hederligt arbete att försörja sig på.

Som av en händelse tog kommunstyrelsens personalutskott bort fullmöktiges beslut att inget omställningdstöd ska beviljas de som har nya uppdrag som uppgår till mer än 40 procent av heltid.

I mars prövade personalutskottet ”omställningsstöd” till tre politiker, som efter förvaltningsrättens dom blivit av med arvoderade uppdrag. Omställningsstöd beviljades. Dessa tre har dock nya politiska uppdrag som vida övertiger 40 procent av heltid och har inte visat något större intresse för vanligt arbete.

Personalutskottet omdefinierar omställningsstöd till försörjningsstöd, som när det gäller vanliga kommuninnevånare hanteras av socialförvaltningen. För politiker gäller egna generösa regler. Man måste ju ta hand om de sina..

19. mar, 2022