Energidirektörens emeritus tankeförsök

Natomedlemskapet har blivit ett problem för socialdemokraterna. 2000-talets regeringar levde i föreställningen att historien stannat. Frihandeln skulle lösa alla motättningar. Ryssen var ofarlig.

Under alla mina år i försvarsmakten, inte minst som ordförande för det svenska reservofficersförbundet, lärde jag mig av mina finska kollegor att ”en ryss är en ryss, även om han är stekt i smör”.

Verkligheten hinner alltid i fatt illusionen. Och önsketänkandet. Ryssland har genom sitt angrepp på Ukraina upphävt västvärldens naiva syn på världsordningen.

För Tyskland är det ett haveri. Konceptet med säkerhet från USA, gas från Ryssland och marknader i Kina är helt överspelat.

Välkommen till verkligheten. Det gäller också Sverige, med en statsminister (S) som lånar sig till att använda rysk retorik om att ett natomedlemskap är destabiliserande.

Är det Nato som ”destabiliserar”? Eller Ryssland, som för ett fullskaligt krig, med grova folkrättsbrott, mot en granne? Frågan får besvaras av socialdemokraternas verkställande utskott på Sveavägen i Stockholm. Svaret är inte givet.

10. apr, 2022