Energidirektörens emeritus tankeförsök

Intressant diskussion om den militära hotbilden efter Rysslands invasionsförsök av Ukraina.

Delar av den svenska kultureliten uttalar förståelse för att Ryssland uppfattar Nato som ett hot. Nato är en försvarsallians. Nato har inte angripit någon. Ryssland har angripit Ukraina.

Sverige har 1 500 kilometer landgräns mot Nato. Är det någon som känner sig hotad?

4. maj, 2022