Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kol- och stålunionen tillkom för att det aldrig mer skulle bli krig mellan Tyskland och Frankrike.

EU är ingen försvarsallians. EU har inga ömsesidiga säkerhetsgarantier. EU har inte ens en gemensam militär doktrin.

Sverige har under decennier levt i skydd av Natos kärnvapenparaply, utan säkerhetsgarantier. Sverige har 1 500 kilometer gräns mot Nato. Är det ett hot?

Är det någon som tror att Ryssland inte förstått att Sverige är en del av västvärldens liberala värderingar? Vad betyder det att Ryssland hävdar att Sverige och Finland ingår i dess intressesfär?

Ryssland försöker återskapa imperiet. Ryssland skyr inga medel. Det enda som hindrar Ryssland är militär motståndsförmåga. Den åstadkommer ingen ensam (Storbritannien möjligen undantagen.).

Därför ska vi också formellt vara medlem i Nato, inte endast i ”partnerskap” utan säkerhetsarantin.

Det är gulligt att vilja stå sig utanför världens ondska, men tyvärr inte möjligt i verkligheten.

8. maj, 2022