Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverige har efter andra världskriget varit finare än andra. En komisk självbild, präglad av socialdemokraternas helgon Olof Palme.

Påståendet att alliansfriheten tjänat oss väl är hyckleri. Holland, Belgien, Norge och Danmark var neutrala men det hindrade inte Tyskland från att ockupera dem under andra världskriget. Inte heller Sovjetunionen från att anfalla Finland.

Ukraina är neutralt, men det hindrade inte Ryssland från att försöka ockupera det.

Det är inte neutraliteten och alliansfriheten som tjänat Sverige väl. Det som tjänat oss väl är eftergiftspolitiken. Eftergifter mot Nazityskland, eftergifter mot Sovjetunionen. Långtgående samarbete med Nato.

Det socialdemokratiska FN-kramandet, personifierad av förre ambassadören och utrikesministern (S) Jan Eliasson, har aldrig levererat fred. En korrumperad och handlingsförlamad organisation.

Äntligen har socialdemokraterna, även i säkerhetspolitiken, ”sett det komma”. Liksom tidigare, under bilan, i invandringspolitiken.

15. maj, 2022