Energidirektörens emeritus tankeförsök

Att säga som det är var förr en dygd. I dag kallar regeringen det för att smutskasta Sverige.

Under min skoltid (länge sedan, jag vet) var fusk en styggelse. Nu fuskar skolverket och regeringen för att dölja att den svenska skolan får underkänt.

Polisen omorganiserar och åstadkommer allt mindre. Polisen misslyckas med att rekrytera och utbildade poliser slutar. Polisen och regeringen fuskar med statistiken för att dölja verkligheten.

En sådan enkel sak som att leverera pass till medborgarna har havererat.

Akutmottagningarna på våra sjukhus är på många håll förfärliga. I bästa fall får patienterna hjälp innan hjärtat stannar. På äldreboenden var dödligheten förfärlig under pandemin och förlossningsvården är under all kritik.

Tågen går inte enligt tidtabell. Min senaste resa (denna vecka) innebar två timmars försening till resmålet och en och en halv timmes försening hem. Posten kommer i bästa fall varannan dag. Det går inte längre som tåget och definitivt inte som ett brev på posten.

För att inte tala om försvaret. Den eviga freden efter murens och Sovjetunionens kollaps fick historielösa och obildade regeringar att äventyra rikets säkerhet. Sent skall syndaren vakna, heter det. Nu får vi betala.

Samhällskontraktet bygger på tillit. Den undergrävs av aktivistiska myndigheter som inte förmår leverera det skattebetalarna betalar för, ett politiskt system som prioriterar ovidkommande frågor och vansköter kärnuppgifterna.

Det är illavarslande för Sverige.

20. maj, 2022