Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vänsterpartiet och miljöpartiet kritiserar regeringens avtal, tillsammans med Finland, med Turkiet om villkoren för Sveriges och Finlands inträde i Nato.

De två enda natomotsåndarna i riksdagen, vänsterpartiet och miljöpartiet, ser en möjlighet att försvåra Sveriges natointräde. Argumenten är märkliga. Sverige ska inte få sälja vapen till ett land som ingår i samma försvarsallians (sic!). Kurdiska intressen, inte sällan med kopplingar till terrorism, går före Sveriges säkerhet (!).

För en gångs skull delar jag statsminister Magdalena Anderssons (S) uppfattning. Sveriges bästa och säkerhet går främst. Det kan inte vara Sveriges regerings och riksdags uppgift att företräda kurder, med eller utan terroristkoppling.

29. jun, 2022