Energidirektörens emeritus tankeförsök

”De ofelbara. Historien om tre decennier som förändrade Sverige”. En synnerligen läsvärd bok av ekonomen vid Handelshögskolan i Stockholm Carl Hamilton. Han är påläst. Boken handlar om hur landet lagom blev extremt.

Ett citat:

”Nationalekonomerna ville skapa en stabil ekonomisk miljö och lyckades genom det program de övertygade makthavarna om att genomföra, kasta landet ned i en depression (min anmärkning; kronförsvaret 1991). Bildtregeringen ville återupprätta Sverige som tillväxt- och företagarnation och orsakade tre år av negativ tillväxt och massaker på privatägda företag. Skolutredarna och pedagogerna ville skapa en skola som stöttade de studieovana barnen och var en demokratisk motpol till det kapitalistiska samhället, de åstadkom en genomkommersialiserad skola där akademiker- och överklassbarn satt med alla fördelar. De revolutionära generalerna ville skapa en ny högteknologisk försvarsmakt och åstadkom en nation berövad varje teknisk och praktisk förmåga att med vapenmakt värna sitt oberoende.”

Återstår analysen av invandringspolitiken och pandemihanteringen. Återkommer.

Carl Hamilton. Mondial förlag.

19. jul, 2022