Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Lysekil har det lokala missnöjespartiet Lysekilspartiet försökt dra igång ett drev mot Lysekilsbostäders vd. Det är inte första gången. Personligt agg övertrumfar den förmenta (misslyckade) sakfrågan.

Lysekilsbostäder ville visa bostadsministern vad företaget gör för de boende i ett område med dåligt rykte och visa på positiva aktiviteter.

Varje företag som får förfrågan om besök från ett statsråd, oavsett partifärg, vill gärna visa vad man är och kan. Så har jag gjort under mina tolv år som vd för Uddevalla Energi. Jag har tagit emot statsråd och partiledare och med stolthet visat vad Uddevalla Energi bygger och gör. Det är ju en självklarhet.

Lysekilsbostäders vd gjorde det varje företagsledare skulle göra. Visa upp företaget från sin bästa sida.

Misstänkliggöranden och de oförskämda beskyllningar hon nu utsätts för är omdömeslösa. Jag känner henne väl, har anställt henne och haft ett utomordentligt gott samarbete med en kompetent och kreativ medarbetare. Hennes engagemang för Lysekilsbostäder går inte att ifrågasätta.

Sedan jag pensionerats har jag varit kommunpolitiker (L), förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Kommentarerna om Lysekilsbostäders välkomnande av bostadsministern är obegripliga, oförskämda och obehagliga.

13. aug, 2022