Energidirektörens emeritus tankeförsök

Här föreligger uppenbarligen ett missförstånd. Att sex kärnkraftsreaktorer, hälften av de vi har haft, lagts ner har ju inte haft någon betydelse för elförsörjningen och elpriserna. Det har ju varit socialdemokraternas och miljöpartiets mantra sedan de lagt ner en fjärdedel av landets elproduktion.

Nu nås vi av beskedet att återstarten av Ringhals försenas med tre månader. Redan höga elpriser blir ännu högre, och företag och medborgare kommer att plågas ytterligare.

Missförstånden är ju uppenbara. Socialdemokraterna och miljöpartiet vet ju att nedläggning av kärnkraft inte påverkar elpriserna. Att återstarten av Ringhals försenas har därför ingen som helst betydelse för elpriset. Eller?

31. aug, 2022